80 lewe Verte G1 – białe

fabrycznie nowe skrzydła Verte G, 80 Prawa - wzór G1 - jedna szybka, 80 Lewe - wzór G1 - jedna szybka, 80 Prawa - wzór G0 - pełne z podcięciem wentylacyjnym

498 zł brutto / szt

350 zł brutto / szt